Persondata

Hvem er vi
Vores webstedsadresse er: www.servicemind.com

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor
Vi indsamler ingen personlig data udover:

Data du selv sender, hvis du anvender vores krypterede kontaktformular.
Data Google Analytics indsamler.
Formålet med kontaktformularen er, at vores besøgende let kan komme i kontakt med os.
Formålet med Google Analytics er at undersøge, hvordan besøgende finder og anvender vores side.

Kontaktformularer
Kontaktformularen på forsiden opsamler ikke data i en database, men genererer en krypteret e-mail til os.

Cookies
Læs mere om vores brug af cookies på hjemmesiden her.

Indlejret indhold fra andre websteder
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvordan vi analyserer trafik
Vi bruger Google Analytics til at spore besøgende. Google Analytics er GDPR compliant, og er af os opsat, så den f.eks. anonymiserer IP-adresser mv. Hvis du ikke ønsker at bruge Google Analytics kan du afmelde det her

Hvem vi deler dine data med
Ingen.

Hvor længe vi gemmer dine data
Vi gemmer udelukkende data ifm. Google Analytics.
Her gemmes data maks. 3 mdr.

Hvor vi sender dine data
Indhold i kontaktformularen sendes til os som an mail, og kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste hos Google.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger
Telemind ApS (m. binavnet Servicemind ApS)
Vestergade 24
DK-8000 Aarhus C
CVR: 32 28 80 14
Telefon: +45 8933 7070
E-mail: info@servicemind.com

Rettigheder i henhold til Persondataforordningen
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os som angivet ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Klage over behandling af persondata kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200, eller via mail på dt@datatilsynet.dk.