mysterycalling

Mystery Calling

Vil I være en kundeorienteret virksomhed, skal I sikre jer, at medarbejderne i kontaktcenteret både kender og møder, de forventninger jeres kunder har.

Mystery Calling giver jer et klart billede af, om dette er tilfældet. Korrekt håndtering i kontaktcenteret betyder oftest både mere effektivitet, øget salg og flere loyale kunder.

Kommer du fra en offentlig organisation, kan vi også tilbyde Mystery Calling.

Vil I være en borgerorienteret kommune eller organisation, skal I sikre, at medarbejderne både kender og efterlever de retningslinjer, I sætter op. Mystery Calling giver jer et klart billede af, hvordan I håndterer telefonsamtalerne med borgerne. Vores analyser fra over 15 års arbejde med kommuner og statslige institutioner viser, at borgere i kommuner på landsplan foretager mindst 2 opkald for at få klaret 1 ærinde. På grund af uhensigtsmæssige telefonvaner modtages med andre ord op til dobbelt så mange opkald, som nødvendig – til gene for både jer og borgerne.

Jeres udbytte

· Et klart billede af, hvordan I håndterer kundesamtalerne
· Et stærkt udviklingsværktøj
· Mulighed for rapportering på individniveau
· Optimeret salg (mersalg, plussalg, krydssalg)
· Optimering af service og kundeloyalitet

Mystery Calling
Mystery Calling

Hvordan kommer I i gang med Mystery Calling?

I samarbejde med jeres kontaktcenter (Call Center) definerer vi de specifikke fokusområder, der skal undersøges. Herefter udarbejder vi en række realistiske cases, der indeholder konkrete målepunkter. Til hver case udarbejdes eksakte baggrundsoplysninger og forventede modspørgsmål, så vi kan gennemføre casen helt autentisk. Vi briefer vores phonere og gennemfører over en aftalt periode opkaldene. Under perioden evaluerer vi den enkelte case med phonere og jer.

Når opkaldene er gennemført, analyserer vi resultaterne og leverer en samlet rapport med konklusioner, observationer og prioritering af indsatsområderne – så er I klar til udvikling.

Kontakt os nemt og hurtigt


  Klar til at tage prøve Mystery Calling?

  80 % af virksomheder tror, de leverer en excellent service
  – 8 % af kunderne er enige!

  Det er 5-10 gange dyrere at finde en ny kunde end at fastholde en gammel.

  For mange er telefonen det primære kontaktpunkt.

  Kontakt os for at høre nærmere.