Vi er klar med et godt råd, hvis du har Mystery Shopping i tankerne.
Vi har mange års erfaring med tusindvis af besøg i alle forskellige brancher. Vi kan hjælpe dig med en vurdering af jeres salg, service, tilbudsgivning eller butik.

Ring eller skriv hvis du har en konkret udfordring eller vil vide, hvad Mystery Shopping kan gøre for jer!

Mystery Shopping i alle kontaktpunkter

Mystery Shopping giver jer et præcist billede af jeres fremtoning, og den service I leverer til kunderne. Hvad enten det er det fysiske møde, på telefonen eller via mail og chat.

Mystery Shopping drejer sig i al sin enkelthed om at sende en, på forhånd instrueret, kunde (en Mystery Shopper) ind i butikken for at gennemføre et normalt køb. Fordelen er netop, at kunden er instrueret i, hvad der skal kigges efter og spørges ind til.

Spørger vi et antal almindelige kunder, om der f.eks. var baggrundsmusik, eller om ekspedienten forsøgte sig med et mersalg, er svarerne meget forskellige, selvom ekspedienten agerer på samme måde. Grunden er, at den almindelige kunde ikke altid identificerer det ”elegante” mersalg, eller kan huske om der var baggrundsmusik eller ej. Her kommer Mystery Shopping til sin ret!

Metoden er således mere objektiv, og perfekt når du vil måle, analysere og optimere jeres salgs- og serviceperformance i butikken.

Jeres udbytte

· Konkrete tal på salgs- og serviceperformance
· Benchmarking med egne enheder eller konkurrenter
· Optimering af salget – fx basket size, basket quantity og konvertering/hitrate.
· Øget fokus på kundeoplevelsen – fx velkomst, behovsafdækning, inspiration og lukning
· Udgangspunkt for løbende dialog om interne styrker og svagheder
· Øget internt fokus på udbytte af træning og uddannelse samt ledelse i butikken

Mystery Shopping
Mystery Shopping

Også for B2B virksomheder

Mystery Shopping, der også kaldes prøvekøb, testshopping, butikstjek eller butiksaudit, findes i mange varianter og kan anvendes meget bredt. Fra det simple besøg, hvor pris og tilgængelighed kontrolleres, over det personlige salg og service, til længerevarende møder i banken, hos ejendomsmægleren eller ved bilforhandleren. Vi laver også B2B Mystery Shopping samt pris- og konkurrentcheck.

Mystery Shopping som metode anvendes også hvor vi mailer (Mystery Mailing), eller ringer (Mystery Calling). Her ”besøger” shopperen dit kontaktcenter ved at ringe eller skrive til jer.

Klar til at tage Mystery Shopping skridtet videre?

Vi leverer også Mystery Shopping med feedback. Fælles er, at shopperen giver sig til kende efter besøget for at give en tilbagemelding. Dette sker typisk lige efter besøget, men kan også ske ved et nyt besøg. Vi kan udbygge denne feedbackmodel med flere features.

Kontakt os for at høre nærmere.

Hvornår bør vi anvende Mystery Shopping?

Med Mystery Shopping får I mulighed for, at udvikle den gode kundeoplevelse i jeres butikker. Nogen anvendelsesmuligheder er:

• Udnyt kundestrømmen bedre ved at øge konverteringen

• Udvikling af butikkens niveau for service- og salgsperformance

• Er butikken ”salgsklar” med POS materiale, vareudstillinger, renlighed, indretning, lys og lyd.

• Evaluer konkurrenternes performance – salgssituationen eller rabatter

• Sikrer at butikkerne lever op til lovgivningsmæssige regler og krav

• På telefon og nettet evalueres fx svartider, skriftlig kommunikation

Alle besøg afrapporteres i et unikt online dashboard og giver dig det nødvendige overblik. Yderligere genereres individuelle rapporter med detaljerede beskrivelser fra besøget.

Mystery shopping anvendes strategisk til opfølgning på træning og uddannelse samt intern kommunikation af jeres interne standarder for salg og service. På det operationelle plan bidrager mystery shopping med værdifuld viden om, hvordan kunderne oplever dét at være kunde hos jer, ligesom rapporterne fremhæver håndgribelige fokusområder for såvel ledelse på hovedkontor, regions- og distriktschefer, butikschefer samt medarbejderne i butikkerne.

Kontakt os nemt og hurtigt