Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse – det er kundens, borgerens eller medlemmets oplevelse, der i sidste ende afgør, om I har succes.

Kundetilfredshedsundersøgelser giver jer et opdateret billede af kundernes syn på jer og en mulighed for at handle på den løbende feedback. Desuden kan de give jer svar på, hvad kunderne forventer og hvad I kan gøre for at indfri disse forventninger.

Jeres udbytte

· En “pulsmåler” på jeres performance
· Kundens ærlige vurdering af jer
· Input til løbende forbedringer
· Forventningsafstemning

Kundetilfredshed
Kundetilfredshed

Hvordan kommer jeg i gang med kundetilfredshedsundersøgelser?

Hvad end I ønsker svar fra kunder, der lige har lagt røret på efter et opkald til jer, besøgt jeres hjemmeside eller kommer ud af jeres butik kan vi hjælpe. Sammen designer vi en spørgeramme, der sikrer, at vi får udpeget de indsatsområder, der har størst betydning for kunden. Vi estimerer, hvor mange interviews der skal gennemføres og igangsætter undersøgelsen.

Undervejs kan I få feedback fra eventuelle utilfredse kunder eller medlemmer, så I ikke behøver vente med at handle indtil de samlede resultater er analyserede og resultaterne ligger klar med konklusioner og prioriteringer.

Kontakt os nemt og hurtigt


    Hvad kan I bruge en kundetilfredshedsundersøgelse til?

    De fleste kunder vil gerne give feedback hvis deres mening tages alvorligt

    I får indsigt i graden af tilfredshed og loyalitet blandt jeres kunder

    80% af virksomhederne tror, de leverer en excellent service – 8% er kunderne er enige!

    Kontakt os for at høre nærmere.